top of page
תמונה ראשונה.jpg

KANYA

סדרת העמודים Kanya מיועדת להארת שטחים גדולים, ובפרט, אזורים המוגדרים על פי מעמדם כגבולות עיר ושטחים ציבוריים גדולים. נוצר על ידי עמודים בעלי חתך חרוט קטום, ועם נטייה קלה של 85° וגובה משתנה, ומצויד בתמיכה ויציאת כבל התואמים לכל מקרן עגול המעוגן באזיקי קשת, ועם מספר משתנה בהתאם לגובהם.

תוכנן במקור כתאורה לחופים לאורך חזית הים בעיר ברצלונה, בעקבות הפיכתם לאזורים ציבוריים. ההתייחסות מזכירה חכות דקיקות הננעצות בחול ונשענות לכיוון הים שימשה בסיס להשראה כשהן הוצבו לראשונה בשולי חופי ברצלונה.

 

מסופק בגבהים שונים של 15, 12 ו-10 מטר ומצויד ב-6, 4 ו-3 תומכי מקרן סטנדרטיים, בהתאמה. קולקציית Kanya כוללת גם עמוד אנכי של 18 מטר עשוי בשני חלקים. תחתון של 11.40 מטר ואחד עליון של 6.6 מטר. האחרון מסופק עם 6 תומכי מקרן המונחים בסידור מדרגות לולייניות.

 

עשוי מפלדת Cor-ten או פלדה מגולוונת המצוידת ב-6, 4 או 3 תמיכות למקרנים המעגליים המומלצים. מעוגן בפלטת בסיס ושמונה ברגים מושחלים לתשתית בטון במידות הגנריות המומלצות.

bottom of page