top of page
01-MORELLA-beacons.jpg

MORELLA BALIZA

משואת MORELLA BALIZA, פועלת כנקודת התייחסות זוהרת תוך שיתוף עדין עם העוברים והשבים. המשכיות של שני משטחים גליליים עם רדיוסים שונים מייצרת אובייקט מדויק ומורכב עם מראה מתעתע וחזותיות הפיכה, תלוי אם הוא מקבל את אור השמש או מקרין את אלומת האור שלו לאחר השקיעה.

הגוף עשוי מיריעה אחת של פלדה מרותכת בעובי של 2 מ"מ. הבסיס העגול עשוי מפלדה בעובי 8 מ"מ ואילו הכיסוי בעובי 3 מ"מ. גימור פני השטח של הסט מצופה באפקט קור-טן. גוף תאורה פנימי עם שני צינורות LED 18W, קבועים אנכית לפרופיל בצורת L של 30 מ"מ.

bottom of page