top of page

פרגולות ומוטות אקליפטוס

הים תמיד משמח אותנו והופך אותנו קצת יותר חופשיים. אנו תמיד בחיפוש אחר הפשטות, אחר הריהוט הטבעי, היפה, שמזכיר לנו את הטבע שכיום אנו כל כך רחוקים ממנו, שישלים ויחבר אותנו אליו.

bottom of page