top of page
תמונה ראשונה.png

טביעת רגל

מערכת ריצוף בטון עם נעילה עצמית וחדירה למים שפותחה על בסיס הצורה האוניברסלית של טביעת הרגל האנושית. הריצוף מתאים לאזורים של תנועת הולכי רגל ומעבר של כלי רכב, משלב התנהגות מכנית יוצאת דופן עם אפשרויות צבירה מרובות להשגת משטחים מרוצפים בעלי צפיפות וחדירות משתנים, המדרגים את רשת הריצוף בשילוב עם משטחי דשא או חול.

 

הגיאומטריה של אבן המרוצפת היא בהשראת מטפורית ובעלת מטען אנתרופולוגי, לסימן על פני האדמה שבו עבר האדם.  עיצוב מרוצף זה מאפשר יצירת דגמי רשת הדרגתיים עם אחוזי ריצוף הנעים בין 100% ל-60%, בהתאמה לדרישות ספיגת מי הגשמים שונות. יחד עם זאת, הוא מקל על השילוב עם משטחי דשא או חול בבניית גבולות "רכים" בין משטחים בנויים לטבעיים.

הפורמט הייחודי והלא סדיר של המרצפת, עם זוויות נטייה רבות על פניו האנכיים, מעניק למערכת התנהגות מכאנית מעולה וחלוקת עומסים. מוצר עמוק ועמיד זה זמין במספר צבעים.

bottom of page