top of page
תמונת פתיחה.jpg

דמקה בלוק

דמקה בלוק היא מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון פתוחים, הפועלת כבסיס חצי-צמחי על משטחים אופקיים או משופעים. ניתנת להתאמה גם לתנאי שטח גליים.  המערכת משלבת 30% משטח קשיח בצורת לוח דמקה עם חלל של 70% שממולא בדשא או חול. 

מתאים להחדרת כיסוי הדשא בסביבה עירונית, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקה.

אפשרי לתנועת הולכי רגל ותנועת כלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל.

 

הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה 16 מרצפות המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לצמחייה. החתך שלו מאפשר התפתחות וצמיחה אופטימלית של הדשא המנכס את החללים הריקים בפרופורציות שונות של "דשא"

בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.

bottom of page