top of page
תמונה ראשונה.jpg

אריח דשא - מערכת REDES

מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון מזוין פתוחים הפועלת כבסיס חצי-צמחי על משטחי רשת איזוטרופיים אופקיים או משופעים בעדינות. 

המערכת משלבת 60% משטח קשיח לעומת 40% משטח דשא, מה שמבטיח דריסת רגל יציבה לכל הכיוונים. 

מתאים להחדרת כיסוי הדשא במצב עירוני, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקה.

מתאים  לתנועת הולכי רגל וכלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל.

הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה שלוש במות בטון המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לצמחייה

. החתך שלו מאפשר התפתחות וצמיחה אופטימלית של הדשא בחללים הריקים. בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.

bottom of page