top of page
תמונה ראשונה.jpeg

אריח גרנוליט

מערכת ריצוף רשתית של לוחות בטון מזוין פתוחים הפועלת כבסיס חצי-גרנוליטי על משטחי רשת איזוטרופיים אופקיים או משופעים בעדינות. 

המערכת משלבת 60% משטח קשיח לעומת 40% גרנוליט, מה שמבטיח דריסת רגל יציבה לכל הכיוונים. 

מתאים להחדרת הגרנוליט במצב עירוני, הימנעות מהצפות ושמירה עליו משחיקה.

מתאים לתנועת הולכי רגל וכלי רכב קלים בעומס מרבי של 900 ק"ג לגלגל.

הגיאומטריה הריבועית של כל חלק בנויה כרשת המכילה שלוש במות בטון המחוברות זו לזו באמצעות צלעות בטון המוסתרות מתחת לגרנוליט.

בשל יכולת הניקוז הרבה שלו, הוא שומר על המחזור הטבעי של מי הגשמים, ומחזיר אותם למי התהום.

bottom of page