CU 07-17 0007_edited.jpg

המרחב מתעורר לחיים

החברה הוקמה בשנת 2007 במטרה ליצור סביבת חיים טבעית, יפה ונעימה למגע, להליכה, למחיה, לחשיבה ובכלל לשהייה.

אנו מנסים דרך המוצרים שאנו משווקים ליצור סביבה כזו, שהמיקוד שבה יהיה פשטות ויופי.

המומחיות שלנו